BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thành viên của VNIX

Thành viên của VNIX.

STT

ISP

Địa điểm

Dung lượng đường truyền

Số hiệu mạng

Thời điểm kết nối

1

Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT Net) - Tập đoàn bưu chính, viễn thông Việt Nam Việt Nam

(VNPT)  

Hà Nội

20 Gbps over Optical Fiber

45899

IPv4: 25/06/2010 
IPv6: 15/07/2013 

TP.HCM

30 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 26/07/2010 
IPv6: 15/07/2013 

2

Công ty cổ phần viễn thông FPT

(FPT Telecom)  

Hà Nội

1 Gbps over Optical Fiber

18403

IPv4: 07/01/2004 
IPv6: 15/04/2013 

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 26/05/2004 
IPv6: 15/04/2013 

3

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)  

Hà Nội

20 Gbps over Optical Fiber

7552

IPv4: 08/11/2003 
IPv6: 15/04/2013 

TP. HCM

20 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 15/10/2005 
IPv6: 15/04/2013 

ÐN

2 Gbps over Optical Fiber   IPv4: 10/02/2012 
IPv6: 15/04/2013 

4

Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn

(SPT)  

Hà Nội

1 Gbps over Optical Fiber

7602

IPv4: 30/10/2006 
IPv6: 18/04/2013 

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 10/05/2004 
IPv6: 18/04/2013 

5

Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

(HTC)  

Hà Nội

1 Gbps over Optical Fiber

24088

IPv4: 11/07/2007 
IPv6: 29/11/2016 

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 14/07/2005 
IPv6: 29/11/2016 

6

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số

(VTC Intecom)  

Hà Nội

10 Gbps over Optical Fiber

38248

IPv4: 24/08/2007 
IPv6: 17/04/2013 

TP. HCM

10 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 20/03/2010 
IPv6: 17/04/2013 
7 Công ty truyền hình cáp Sài Gòn Tourist

(SCTV)

TP. HCM

2 Gbps over Optical Fiber

45543  IPv4: 01/04/2009 
IPv6: 29/05/2013 
8 Công ty cổ phần dịch vụ số liệu toàn cầu

(GDS)

Hà Nội

2 Gbps over Optical Fiber

38735  IPv4: 20/07/2009 

9

Công ty NetNam

(NetNam) 

Hà Nội

2 Gbps over Optical Fiber

24173

IPv4: 20/10/2009 
IPv6: 15/04/2013 

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber 

24176

IPv4: 05/04/2010 
IPv6: 15/04/2013 

10

Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông

(CMC TI)  

Hà Nội

10 Gbps over Optical Fiber

45903

IPv4: 01/05/2010 
IPv6: 04/06/2013 

TP.HCM

10 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 01/05/2010 
IPv6: 04/06/2013 

ÐN

1 Gbps over Optical Fiber   IPv4: 10/02/2012 
11 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Trực tuyến ODS

(ODS)

TP.HCM

1 Gbps over Optical Fiber

45538  IPv4: 29/03/2011 
12 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina

(VinaData)

TP. HCM

10 Gbps over Optical Fiber

38244  IPv4: 15/02/2012 
13 Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(VNTT)

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber

45557  IPv4: 01/09/2013 
IPv6: 15/10/2013 

14

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MOBIFONE Global)  

Hà Nội

1 Gbps over Optical Fiber

45896

IPv4: 01/04/2014 

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 01/04/2014 
15 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

(VTVCAB)

Hà Nội

1 Gbps over Optical Fiber

131410  IPv4: 01/11/2015  
16 Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phát

(TPCOM)

TP. HCM

1 Gbps over Optical Fiber

63731  IPv4: 01/10/2016 
IPv6: 01/10/2016 

17

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)  

Hà Nội

10 Gbps over Optical Fiber

131429

IPv4: 01/07/2017 
IPv6: 01/07/2017 

TP. HCM

10 Gbps over Optical Fiber  IPv4: 01/07/2017 
IPv6: 01/07/2017