BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 11/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 256834 55.43%
.com.vn 162503 35.07%
.edu.vn 20619 4.45%
.net.vn 9157 1.98%
.name.vn 6344 1.37%
.org.vn 3035 0.66%
.gov.vn 1977 0.43%
.[tỉnh thành].vn 883 0.19%
.info.vn 867 0.19%
.pro.vn 465 0.10%
.biz.vn 392 0.08%
.ac.vn 129 0.03%
.health.vn 100 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 463328 100%