BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 8/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 249358 54.93%
.com.vn 159920 35.23%
.edu.vn 20537 4.52%
.net.vn 9233 2.03%
.name.vn 7051 1.55%
.org.vn 3041 0.67%
.gov.vn 1973 0.43%
.[tỉnh thành].vn 873 0.19%
.info.vn 865 0.19%
.pro.vn 490 0.11%
.biz.vn 390 0.09%
.ac.vn 128 0.03%
.health.vn 97 0.02%
.int.vn 23 0.01%
Tổng số tên miền 453979 100%