BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 1/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 6278 57.35%
.com.vn 3511 32.08%
.edu.vn 822 7.51%
.net.vn 159 1.45%
.name.vn 67 0.61%
.org.vn 31 0.28%
.gov.vn 24 0.22%
.[tỉnh thành].vn 20 0.18%
.info.vn 13 0.12%
.pro.vn 9 0.08%
.biz.vn 6 0.05%
.health.vn 3 0.03%
.ac.vn 2 0.02%
.int.vn 1 0.01%
Tổng số tên miền 10946 100%