BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 9/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7189 61.54%
.com.vn 3694 31.62%
.edu.vn 442 3.78%
.net.vn 210 1.80%
.org.vn 48 0.41%
.name.vn 29 0.25%
.info.vn 17 0.15%
.biz.vn 16 0.14%
.[tỉnh thành].vn 14 0.12%
.gov.vn 14 0.12%
.pro.vn 5 0.04%
.health.vn 3 0.03%
.int.vn 0 0.00%
.ac.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 11681 100%