BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 10/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8277 61.82%
.com.vn 4276 31.94%
.edu.vn 542 4.05%
.net.vn 155 1.16%
.[tỉnh thành].vn 36 0.27%
.org.vn 31 0.23%
.name.vn 18 0.13%
.info.vn 18 0.13%
.gov.vn 13 0.10%
.pro.vn 9 0.07%
.ac.vn 6 0.04%
.biz.vn 5 0.04%
.health.vn 3 0.02%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 13389 100%