BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 11/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7879 62.29%
.com.vn 3965 31.35%
.edu.vn 442 3.49%
.net.vn 225 1.78%
.org.vn 49 0.39%
.name.vn 20 0.16%
.gov.vn 19 0.15%
.info.vn 19 0.15%
.[tỉnh thành].vn 17 0.13%
.pro.vn 7 0.06%
.biz.vn 4 0.03%
.health.vn 2 0.02%
.ac.vn 1 0.01%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12649 100%