BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 11/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7337 56.64%
.com.vn 4196 32.39%
.edu.vn 743 5.74%
.net.vn 261 2.01%
.name.vn 260 2.01%
.org.vn 56 0.43%
.info.vn 26 0.20%
.[tỉnh thành].vn 26 0.20%
.pro.vn 17 0.13%
.gov.vn 15 0.12%
.biz.vn 8 0.06%
.health.vn 5 0.04%
.ac.vn 3 0.02%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12953 100%