BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 3/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7827 58.68%
.com.vn 4326 32.43%
.edu.vn 653 4.90%
.net.vn 280 2.10%
.org.vn 57 0.43%
.info.vn 54 0.40%
.name.vn 49 0.37%
.[tỉnh thành].vn 40 0.30%
.gov.vn 20 0.15%
.pro.vn 18 0.13%
.biz.vn 10 0.07%
.ac.vn 2 0.01%
.health.vn 2 0.01%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 13338 100%