BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 9/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 6549 58.91%
.com.vn 3630 32.65%
.edu.vn 531 4.78%
.net.vn 199 1.79%
.name.vn 87 0.78%
.org.vn 44 0.40%
.gov.vn 27 0.24%
.[tỉnh thành].vn 17 0.15%
.info.vn 14 0.13%
.pro.vn 11 0.10%
.biz.vn 6 0.05%
.health.vn 2 0.02%
.ac.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 11117 100%