BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 7/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7545 61.35%
.com.vn 3901 31.72%
.edu.vn 494 4.02%
.net.vn 231 1.88%
.org.vn 31 0.25%
.name.vn 29 0.24%
.[tỉnh thành].vn 19 0.15%
.info.vn 15 0.12%
.gov.vn 11 0.09%
.pro.vn 9 0.07%
.health.vn 6 0.05%
.biz.vn 4 0.03%
.ac.vn 4 0.03%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12299 100%