BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 5/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7783 56.83%
.com.vn 4105 29.97%
.name.vn 924 6.75%
.edu.vn 511 3.73%
.net.vn 242 1.77%
.org.vn 44 0.32%
.info.vn 23 0.17%
.[tỉnh thành].vn 22 0.16%
.gov.vn 19 0.14%
.pro.vn 10 0.07%
.health.vn 6 0.04%
.biz.vn 5 0.04%
.ac.vn 1 0.01%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 13695 100%