BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 7/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5236 42.57%
Miền Trung 1031 8.38%
Miền Nam 5809 47.23%
Nước ngoài 223 1.81%
Tổng cộng 12299 100%