BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 3/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5847 43.84%
Miền Trung 1118 8.38%
Miền Nam 6065 45.47%
Nước ngoài 308 2.31%
Tổng cộng 13338 100%