BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 11/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5112 40.41%
Miền Trung 1188 9.39%
Miền Nam 6133 48.49%
Nước ngoài 216 1.71%
Tổng cộng 12649 100%