BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 10/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5674 42.38%
Miền Trung 1076 8.04%
Miền Nam 6465 48.29%
Nước ngoài 174 1.30%
Tổng cộng 13389 100%