BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 9/2017.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4840 43.54%
Miền Trung 978 8.80%
Miền Nam 5120 46.06%
Nước ngoài 179 1.61%
Tổng cộng 11117 100%