BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 8/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5773 42.61%
Miền Trung 1007 7.43%
Miền Nam 6566 48.47%
Nước ngoài 201 1.48%
Tổng cộng 13547 100%