BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 5/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 6026 44.00%
Miền Trung 1157 8.45%
Miền Nam 6308 46.06%
Nước ngoài 204 1.49%
Tổng cộng 13695 100%