BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 11/2017.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5781 44.63%
Miền Trung 1098 8.48%
Miền Nam 5825 44.97%
Nước ngoài 249 1.92%
Tổng cộng 12953 100%