BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 1/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4656 42.54%
Miền Trung 930 8.50%
Miền Nam 5179 47.31%
Nước ngoài 181 1.65%
Tổng cộng 10946 100%