BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 9/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4689 40.14%
Miền Trung 951 8.14%
Miền Nam 5871 50.26%
Nước ngoài 170 1.46%
Tổng cộng 11681 100%