BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 10/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4846 41196 34.54% 1
MATBAO 3403 31201 26.16% 2
GMO RUNSYSTEM 2130 17799 14.92% 3
NHANHOA 1669 13844 11.61% 4
iNET 963 8519 7.14% 5
ESC 193 3862 3.24% 6
WebNIC 63 616 0.52% 7
Instra 40 297 0.25% 8
HI-TEK 29 500 0.42% 9
SPT 29 253 0.21% 10
InterNetX 16 227 0.19% 11
EuroDNS 8 168 0.14% 12
VNPT 0 793 0.66% 13
Tổng số 13389 119275 100%