BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 11/2017.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3908 39801 30.25% 1
MATBAO 3313 34095 25.91% 2
GMO RUNSYSTEM 1756 18859 14.33% 3
NHANHOA 1542 14894 11.32% 4
iNET 988 7190 5.46% 5
FPT Telecom 557 6080 4.62% 6
ESC 415 4783 3.63% 7
VNPT 155 2120 1.61% 8
GLTEC 93 1488 1.13% 9
WebNIC 65 355 0.27% 10
HI-TEK 57 752 0.57% 11
InterNetX 41 405 0.31% 12
SPT 29 363 0.28% 13
EuroDNS 20 212 0.16% 14
Instra 16 189 0.14% 15
Tổng số 12955 131586 100%