BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 9/2017.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3539 32112 30.15% 1
MATBAO 2805 27704 26.01% 2
GMO RUNSYSTEM 1565 15306 14.37% 3
NHANHOA 1310 11917 11.19% 4
iNET 602 5440 5.11% 5
FPT Telecom 562 5070 4.76% 6
VNPT 230 1741 1.63% 7
ESC 200 4115 3.86% 8
GLTEC 128 1263 1.19% 9
HI-TEK 46 636 0.60% 10
WebNIC 46 233 0.22% 11
InterNetX 30 333 0.31% 12
SPT 27 303 0.28% 13
EuroDNS 14 179 0.17% 14
Instra 13 161 0.15% 15
Tổng số 11117 106513 100%