BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Internet khu vực & thế giới

Năm: 
Bảng số liệu   Biểu đồ

Số lượng người sử dụng Internet tại một số quốc gia trên thế giới.

Tên quốc gia

Dân số

Số người sử dụng

Tỷ lệ
(%)

Nguồn số liệu người sử dụng Internet

Thụy Sỹ

7665094

6431014

83.90

ITU

Thụy Điển

9379550

8441595

90.00

ITU 

Hà Lan

16613116

15071418

90.72

ITU

Úc

22272531

16927124

76.00

ITU 

Hàn Quốc

48183183

40329324

83.70

ITU

Pháp

62794811

50298644

80.10

ITU 

Anh

62039516

52733588

85.00

ITU

Braxin

194836791

79201156

40.65

ITU 

Nhật Bản

126552583

101242066

80.00

ITU

Mỹ

310341686

245169932

79.00

ITU 

Trung Quốc

1341157113

460016890

34.30

ITU