BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Số người sử dụng Internet

Bảng số liệu Biểu đồ
  Tháng 11/ 2012

  Số người sử dụng : 31304211

  Tỷ lệ số dân sử dụng Internet : 35.58 %

Thị phần của các ISP

Đơn vị

Thị phần
(%)

Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

(HTC)
 
0.27  
Tổng công ty Viễn thông Quân đội

(VIETTEL)
 
18.95  
Công ty cổ phần dịch vụ BC-VT Sài Gòn

(SPT)
 
0.83  
Công ty NETNAM - Viện CNTT

(NETNAM)
 
1.25  
Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ

(FPT)
 
12.61  
Tập đoàn  Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

(VNPT)
 
61.26  
Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung

(QTSC)
 
0.05  
Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông CMC

(CMC)
 
0.06  
Công ty Truyền hình Cáp Saigon tourist

(SCTV)
 
0.67  
Công ty Cổ Phần Truyền Thông ADTEC

(ADTEC)
 
0.01  
Công ty CP sáng tạo Truyền thông Việt Nam

(CCVN)
 
0.09  
Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

(CMC TI)
 
3.89