BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

THÔNG BÁO SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM
Report on internet statistics of Vietnam

Tình hình phát triển Internet tháng 11/2017.
Statistics on Internet development upto 11/2017
- Các loại hình thuê bao truy nhập Internet:
  Internet subscription statistic
Tham khảo số liệu tại đây
- Tổng băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX:
  VNIX bandwidth
211 Gbps
- Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX :
  Total VNIX Network Traffic
4376899 Gbytes
- Tổng số tên miền .vn phát triển mới:
  Dot VN domain names
12953 tên miền
- Tổng số tên miền đang duy trì trên hệ thống:
  Dot VN active domain names
426888 tên miền
- Tổng số tên miền Tiếng Việt phát triển mới:
  Vietnamese domain names
135 tên miền