BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 1/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 258904 55.73%
.com.vn 162704 35.02%
.edu.vn 20437 4.40%
.net.vn 9039 1.95%
.name.vn 5627 1.21%
.org.vn 3043 0.66%
.gov.vn 1991 0.43%
.[tỉnh thành].vn 888 0.19%
.info.vn 866 0.19%
.pro.vn 432 0.09%
.biz.vn 380 0.08%
.ac.vn 130 0.03%
.health.vn 98 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 464561 100%