BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 4/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 268420 56.26%
.com.vn 166297 34.86%
.edu.vn 20561 4.31%
.net.vn 9031 1.89%
.name.vn 4864 1.02%
.org.vn 3048 0.64%
.gov.vn 2005 0.42%
.[tỉnh thành].vn 937 0.20%
.info.vn 864 0.18%
.pro.vn 426 0.09%
.biz.vn 380 0.08%
.ac.vn 125 0.03%
.health.vn 108 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 477088 100%