BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 12/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 285487 57.45%
.com.vn 171157 34.44%
.edu.vn 20962 4.22%
.net.vn 8661 1.74%
.org.vn 3011 0.61%
.name.vn 2739 0.55%
.gov.vn 2034 0.41%
.[tỉnh thành].vn 1016 0.20%
.info.vn 884 0.18%
.pro.vn 414 0.08%
.biz.vn 356 0.07%
.ac.vn 120 0.02%
.health.vn 110 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 496974 100%