BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 12/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 258879 55.57%
.com.vn 163181 35.03%
.edu.vn 20609 4.42%
.net.vn 9145 1.96%
.name.vn 6196 1.33%
.org.vn 3038 0.65%
.gov.vn 1989 0.43%
.[tỉnh thành].vn 905 0.19%
.info.vn 862 0.19%
.pro.vn 446 0.10%
.biz.vn 388 0.08%
.ac.vn 130 0.03%
.health.vn 100 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 465890 100%