BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 7/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 275718 56.91%
.com.vn 168455 34.77%
.edu.vn 20599 4.25%
.net.vn 8812 1.82%
.org.vn 3058 0.63%
.name.vn 2987 0.62%
.gov.vn 2010 0.41%
.[tỉnh thành].vn 942 0.19%
.info.vn 852 0.18%
.pro.vn 418 0.09%
.biz.vn 380 0.08%
.ac.vn 128 0.03%
.health.vn 111 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 484492 100%