BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 6/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 294277 58.14%
.com.vn 171546 33.89%
.edu.vn 21345 4.22%
.net.vn 8651 1.71%
.org.vn 2971 0.59%
.name.vn 2528 0.50%
.gov.vn 2040 0.40%
.[tỉnh thành].vn 965 0.19%
.info.vn 875 0.17%
.pro.vn 407 0.08%
.biz.vn 341 0.07%
.ac.vn 119 0.02%
.health.vn 103 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 506191 100%