BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 12/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 6680 61.43%
.com.vn 3498 32.17%
.edu.vn 370 3.40%
.net.vn 189 1.74%
.org.vn 40 0.37%
.[tỉnh thành].vn 35 0.32%
.name.vn 18 0.17%
.gov.vn 17 0.16%
.info.vn 14 0.13%
.pro.vn 6 0.06%
.biz.vn 4 0.04%
.health.vn 2 0.02%
.ac.vn 2 0.02%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 10875 100%