BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 2/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 4969 62.63%
.com.vn 2473 31.17%
.edu.vn 279 3.52%
.net.vn 126 1.59%
.[tỉnh thành].vn 29 0.37%
.org.vn 19 0.24%
.name.vn 13 0.16%
.info.vn 11 0.14%
.biz.vn 7 0.09%
.pro.vn 4 0.05%
.gov.vn 4 0.05%
.int.vn 0 0.00%
.ac.vn 0 0.00%
.health.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 7934 100%