BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 6/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8487 63.71%
.com.vn 3953 29.67%
.edu.vn 538 4.04%
.net.vn 212 1.59%
.name.vn 42 0.32%
.org.vn 33 0.25%
.info.vn 17 0.13%
.[tỉnh thành].vn 15 0.11%
.gov.vn 11 0.08%
.pro.vn 8 0.06%
.biz.vn 3 0.02%
.health.vn 2 0.02%
.int.vn 0 0.00%
.ac.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 13321 100%