BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 4/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8031 62.91%
.com.vn 3872 30.33%
.edu.vn 563 4.41%
.net.vn 140 1.10%
.org.vn 50 0.39%
.[tỉnh thành].vn 36 0.28%
.info.vn 24 0.19%
.gov.vn 16 0.13%
.name.vn 14 0.11%
.health.vn 13 0.10%
.pro.vn 5 0.04%
.biz.vn 2 0.02%
.ac.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12766 100%