BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 12/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 6870 62.44%
.com.vn 3319 30.17%
.edu.vn 452 4.11%
.net.vn 175 1.59%
.name.vn 52 0.47%
.[tỉnh thành].vn 40 0.36%
.org.vn 39 0.35%
.info.vn 26 0.24%
.gov.vn 23 0.21%
.pro.vn 4 0.04%
.biz.vn 1 0.01%
.health.vn 1 0.01%
.ac.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 11002 100%