BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 11/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7630 62.98%
.com.vn 3713 30.65%
.edu.vn 430 3.55%
.net.vn 181 1.49%
.name.vn 45 0.37%
.org.vn 45 0.37%
.[tỉnh thành].vn 25 0.21%
.info.vn 16 0.13%
.gov.vn 16 0.13%
.pro.vn 10 0.08%
.biz.vn 3 0.02%
.health.vn 0 0.00%
.ac.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12114 100%