BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 6/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8076 62.66%
.com.vn 3920 30.41%
.edu.vn 447 3.47%
.name.vn 187 1.45%
.net.vn 141 1.09%
.org.vn 33 0.26%
.info.vn 29 0.22%
.gov.vn 21 0.16%
.[tỉnh thành].vn 18 0.14%
.pro.vn 7 0.05%
.biz.vn 5 0.04%
.ac.vn 4 0.03%
.health.vn 1 0.01%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12889 100%