BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 7/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8507 63.37%
.com.vn 4084 30.42%
.edu.vn 485 3.61%
.net.vn 182 1.36%
.org.vn 48 0.36%
.[tỉnh thành].vn 42 0.31%
.name.vn 25 0.19%
.gov.vn 18 0.13%
.info.vn 18 0.13%
.health.vn 8 0.06%
.pro.vn 6 0.04%
.biz.vn 2 0.01%
.ac.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 13425 100%