BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 1/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 6244 62.11%
.com.vn 3144 31.27%
.edu.vn 373 3.71%
.net.vn 155 1.54%
.org.vn 49 0.49%
.gov.vn 29 0.29%
.info.vn 18 0.18%
.[tỉnh thành].vn 17 0.17%
.name.vn 9 0.09%
.pro.vn 6 0.06%
.ac.vn 4 0.04%
.health.vn 3 0.03%
.biz.vn 2 0.02%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 10053 100%