BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 9/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 210296 42.85%
Miền Trung 40452 8.24%
Miền Nam 220065 44.84%
Nước ngoài 19937 4.06%
Tổng cộng 490750 100%