BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 7/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 207892 42.91%
Miền Trung 39698 8.19%
Miền Nam 217114 44.81%
Nước ngoài 19788 4.08%
Tổng cộng 484492 100%