BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 7/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5599 41.71%
Miền Trung 1302 9.70%
Miền Nam 6267 46.68%
Nước ngoài 257 1.91%
Tổng cộng 13425 100%