BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 12/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4758 43.25%
Miền Trung 1144 10.40%
Miền Nam 4876 44.32%
Nước ngoài 224 2.04%
Tổng cộng 11002 100%