BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 11/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4764 39.33%
Miền Trung 1347 11.12%
Miền Nam 5741 47.39%
Nước ngoài 262 2.16%
Tổng cộng 12114 100%