BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 6/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5347 40.14%
Miền Trung 1393 10.46%
Miền Nam 6387 47.95%
Nước ngoài 194 1.46%
Tổng cộng 13321 100%