BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 2/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 3501 44.13%
Miền Trung 617 7.78%
Miền Nam 3606 45.45%
Nước ngoài 210 2.65%
Tổng cộng 7934 100%