BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 9/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5057 40.53%
Miền Trung 1182 9.47%
Miền Nam 5974 47.88%
Nước ngoài 265 2.12%
Tổng cộng 12478 100%