BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 6/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5507 42.73%
Miền Trung 1241 9.63%
Miền Nam 5836 45.28%
Nước ngoài 305 2.37%
Tổng cộng 12889 100%