BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 5/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5511 43.28%
Miền Trung 1306 10.26%
Miền Nam 5714 44.87%
Nước ngoài 203 1.59%
Tổng cộng 12734 100%