BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 4/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 5358 41.97%
Miền Trung 1216 9.53%
Miền Nam 5906 46.26%
Nước ngoài 286 2.24%
Tổng cộng 12766 100%