BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 6/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4552 22192 33.23% 1
MATBAO 3662 18142 27.17% 2
GMO RUNSYSTEM 1676 9131 13.67% 3
NHANHOA 1388 7050 10.56% 4
iNET 1385 7067 10.58% 5
Viettel 215 1065 1.59% 6
ESC 184 812 1.22% 7
VINAHOST 114 282 0.42% 8
WebNIC 70 371 0.56% 9
Instra 19 190 0.28% 10
InterNetX 16 143 0.21% 11
EuroDNS 16 153 0.23% 12
HI-TEK 14 92 0.14% 13
Megazone 5 73 0.11% 14
VNPT 5 20 0.03% 15
Tổng số 13321 66783 100%