BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 9/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4413 38556 34.67% 1
MATBAO 2963 29390 26.43% 2
GMO RUNSYSTEM 1843 16563 14.89% 3
NHANHOA 1482 12712 11.43% 4
iNET 1375 10370 9.32% 5
ESC 164 1649 1.48% 6
WebNIC 102 707 0.64% 7
Instra 48 436 0.39% 8
HI-TEK 36 372 0.33% 9
Megazone 22 80 0.07% 10
InterNetX 21 215 0.19% 11
EuroDNS 9 167 0.15% 12
VNPT 0 0 0.00% 13
Tổng số 12478 111217 100%