BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 2/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 2674 6025 33.50% 1
MATBAO 2162 4827 26.84% 2
GMO RUNSYSTEM 1230 2867 15.94% 3
NHANHOA 928 2125 11.81% 4
iNET 642 1474 8.19% 5
ESC 94 242 1.35% 6
HI-TEK 54 99 0.55% 7
Instra 49 94 0.52% 8
WebNIC 49 109 0.61% 9
InterNetX 22 47 0.26% 10
SPT 16 51 0.28% 11
EuroDNS 14 27 0.15% 12
VNPT 0 0 0.00% 13
Tổng số 7934 17987 100%