BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 5/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4248 17640 33.00% 1
MATBAO 3413 14480 27.08% 2
GMO RUNSYSTEM 1618 7455 13.94% 3
NHANHOA 1533 5662 10.59% 4
iNET 1356 5682 10.63% 5
Viettel 189 850 1.59% 6
ESC 121 628 1.17% 7
VINAHOST 90 168 0.31% 8
InterNetX 44 127 0.24% 9
WebNIC 39 301 0.56% 10
EuroDNS 35 137 0.26% 11
Instra 19 171 0.32% 12
HI-TEK 19 78 0.15% 13
Megazone 7 68 0.13% 14
VNPT 3 15 0.03% 15
Tổng số 12734 53462 100%