BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 11/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4172 47320 34.53% 1
MATBAO 3067 36123 26.36% 2
GMO RUNSYSTEM 1789 20407 14.89% 3
NHANHOA 1290 15543 11.34% 4
iNET 1167 12892 9.41% 5
ESC 227 2059 1.50% 6
Viettel 170 261 0.19% 7
WebNIC 93 871 0.64% 8
Instra 51 518 0.38% 9
Megazone 31 129 0.09% 10
InterNetX 24 253 0.18% 11
EuroDNS 23 214 0.16% 12
HI-TEK 10 445 0.32% 13
VNPT 0 0 0.00% 14
Tổng số 12114 137035 100%