BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 3/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3943 9672 32.48% 1
MATBAO 3148 8180 27.47% 2
GMO RUNSYSTEM 1804 4378 14.70% 3
iNET 1321 3090 10.38% 4
NHANHOA 1268 3008 10.10% 5
ESC 166 371 1.25% 6
Viettel 165 526 1.77% 7
WebNIC 51 191 0.64% 8
Instra 39 126 0.42% 9
EuroDNS 25 74 0.25% 10
InterNetX 22 66 0.22% 11
Megazone 14 52 0.17% 12
HI-TEK 10 42 0.14% 13
VNPT 4 4 0.01% 14
Tổng số 11980 29780 100%