BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì năm 2019.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2019 464561 -0.29% 7.47%
2/2019 464044 -0.11% 7.72%
3/2019 471564 1.62% 7.62%
4/2019 477088 1.17% 8.00%
5/2019 478969 0.39% 7.67%
6/2019 481855 0.60% 7.44%
7/2019 484492 0.55% 7.50%
8/2019 488002 0.72% 7.49%
9/2019 490750 0.56% 7.63%
10/2019 494758 0.82% 7.46%
11/2019 497115 0.48% 7.29%
12/2019 496974 -0.03% 6.67%