BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thành viên của VNIX

Thành viên của VNIX
STT ISP Số hiệu mạng Địa điểm Dung lượng đường truyền Thời điểm kết nối
1 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 DANANG 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 10/02/2012
1 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 HANOI 30 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/05/2010
IPv6: 04/06/2013
1 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 HOCHIMINH 20 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/05/2010
IPv6: 04/06/2013
2 Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET

(DCNET)
63741 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 05/10/2018
IPv6: 05/10/2018
3 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

(FPT)
18403 HANOI 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 07/01/2004
IPv6: 15/04/2013
3 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

(FPT)
18403 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 26/05/2004
IPv6: 15/04/2013
4 Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu

(GDS)
38735 HANOI 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 20/07/2009
5 Công ty cổ phần HTC Viễn Thông quốc tế

(HTC-ITC)
24088 HANOI 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 11/07/2007
IPv6: 29/11/2016
5 Công ty cổ phần HTC Viễn Thông quốc tế

(HTC-ITC)
24088 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 14/07/2005
IPv6: 29/11/2016
6 Công ty TNHH L.C.S

(LCS)
38738 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/01/2018
IPv6: 01/01/2018
7 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MBG)
45896 HANOI 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/04/2014
IPv6: 08/02/2018
7 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MBG)
45896 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/04/2014
IPv6: 26/06/2018
8 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 HANOI 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/07/2017
IPv6: 01/07/2017
8 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/07/2017
IPv6: 01/07/2017
9 Công ty TNHH Viễn Thông Minh Tú

(MTT)
55309 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 10/11/2018
IPv6: 10/11/2018
10 Công ty NetNam

(NetNam)
24173 HANOI 2 Gbps over Optical Fiber IPv4: 20/10/2009
IPv6: 15/04/2013
10 Công ty NetNam

(NetNam)
24173 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 05/04/2010
IPv6: 15/04/2013
11 Công ty Cổ phần Trực Tuyến

(ODS)
45538 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 29/03/2011
12 Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist

(SCTV)
45543 HOCHIMINH 2 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/04/2009
IPv6: 29/05/2013
13 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(SPT)
7602 HANOI 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 30/10/2006
IPv6: 18/04/2013
13 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(SPT)
7602 HOCHIMINH 20 Gbps over Optical Fiber IPv4: 10/05/2004
IPv6: 18/04/2013
14 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát

(TPCOM)
63731 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/10/2016
IPv6: 01/10/2016
15 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 DANANG 2 Gbps over Optical Fiber IPv4: 10/02/2012
IPv6: 15/04/2013
15 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 HANOI 20 Gbps over Optical Fiber IPv4: 08/11/2003
IPv6: 15/04/2013
15 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 HOCHIMINH 20 Gbps over Optical Fiber IPv4: 15/10/2005
IPv6: 15/04/2013
16 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
131415 DANANG 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 10/02/2012
IPv6: 01/05/2013
16 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
23902 HANOI 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/11/2003
IPv6: 01/05/2013
16 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
24066 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/11/2004
IPv6: 01/05/2013
17 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn bưu chính, viễn thông Việt Nam

(VNPT Net)
45899 HANOI 20 Gbps over Optical Fiber IPv4: 25/06/2010
IPv6: 15/07/2013
17 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn bưu chính, viễn thông Việt Nam

(VNPT Net)
45899 HOCHIMINH 30 Gbps over Optical Fiber IPv4: 26/07/2010
IPv6: 15/07/2013
18 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(VNTT)
45557 HOCHIMINH 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/09/2013
IPv6: 15/10/2013
19 Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

(VTC)
38248 HANOI 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 24/08/2007
IPv6: 17/04/2013
19 Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

(VTC)
38248 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 20/03/2010
IPv6: 17/04/2013
20 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

(VTVCab)
131410 HANOI 1 Gbps over Optical Fiber IPv4: 01/11/2015
21 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina

(VinaData)
38244 HOCHIMINH 10 Gbps over Optical Fiber IPv4: 15/02/2012
IPv6: 09/04/2018